ÚSPEŠNÁ SPOLUPRÁCA MEDZI KANDIDÁTMI A KLIENTMI

 

Overené hodnoty od HR&MOHR:

 • Rokmi overená prax v personálnom prostredí executive search
 • Špecializácia výberu top vrcholových a manažérskych pozícii
 • Headhunting
 • Uplatňovanie overených hodnôt pri klientoch a kandidátoch
 • Spokojnosť na všetkých troch stranách
 • Dlhodobá a efektívna spolupráca
 • Spoľahlivé uzavretie projektu aj na tenkom ľade personalistiky
 • Psychodiagnostické spracovanie profilu kandidáta

Ako pracovný psychológ aplikujem vo Váš prospech:

 • komunikačné zručnosti
 • psychologické a vyjednávacie schopnosti
 • motivačné zručnosti

Idem svojou vlastnou, originálnou cestou headhuntingu a recruitingu

Spridanou hodnotou

• skúseností
• metód
• kreativity
• povahových vlastností
• a s rešpektom voči tým, s ktorými spolupracujem.

Našou spoluprácou bude zabezpečený celkový proces náboru zamestnancov stredného a vrcholového Top managmentu.

Kladiem vysoký dôraz na
• efektívnosť
• spoľahlivosť
• presnosť pri dodržiavaní termínov obchodnej spolupráce
• spokojnosť zúčastnených strán
• osobný prístup
• ľudskosť
• morálnosť
• diskrétnosť

Zásadou našej spolupráce bude kvalita (nie kvantita!) vhodných kandidátov.
Pre pozíciu, ktorú potrebujete obsadiť obdržíte profesionálny profil vhodného kandidáta.

Naspäť nahor